Beskrivning: Vintergrön med rundat, kompakt växtsätt. Vackert rundade, glansiga blad.
Färg: Får ofta en oattraktiv brungul bladfärg på vårvintern.
Jord: Växer bäst på näringsrika leror med hög kalkhalt.
Egenskaper: Den härdigaste buxbomen.
Växtplats: Sol-halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 1-1,5 m. Bredd 1-1,5 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 30-60 cm.