Beskrivning: En tät buxbom.
Färg: En städsegrön buske.
Jord: Lätt alkaliska jordar.
Egenskaper: Används till låga, klippta häckar.
Växtplats: Soliga-halvskuggiga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 1 m. Bredd 1-1,5 m.
Härdighet: 1-3
c/c: 50-70 cm