Beskrivning: Långsamväxande, pyramidal krona som blir bredare på äldre träd.
Färg: Skirt gröna blad om våren och senare gul höstfärg.
Jord: Humusrik och kalkrik jord.
Egenskaper: Lämplig som solitär-, park-, lanskapsträd och klippta häckar.
Växtplats: Sol-halvskugga (tål även djup skugga).
Höjd/bredd: Höjd 12-15 m. Bredd 8-10 m.
Härdighet: 1-4