Beskrivning: Ofta nedliggande grenar.
Färg: Blommar sparsamt.
Jord: Kalkhaltig jord.
Egenskaper: Lämplig som solitär.
Växtplats: Soligt läge.
Höjd/bredd: Höjd 1 m. Bredd 0,5-1 m.
Härdighet: 1-7
c/c: 50-60 cm.