Beskrivning: Mycket rikblommande.
Färg: Har silvriga blad. Små blåa blommor i knippen under sommaren.
Jord: Trivs bäst i normal trädgårdsjord.
Egenskaper: Blommar på årsskotten.
Växtplats: Sol.
Höjd/bredd: Höjd ca 1 m. Bredd ca 1 m.
Härdighet: 1 (-2)