Beskrivning: Bred skärmformig krona med grova grenar.
Färg: Glänsande avlånga blad och taggiga frukter.
Jord: Kräver näringsrik och mullhaltig jord.
Egenskaper: Ätbara kastanjer.
Växtplats: Soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 12-15 m. Bredd 12-15 m.
Härdighet: 1