Beskrivning: Snabbväxande med genomgående stam och bred pyramidal krona
Färg: Silverblågrå barr
Jord: Näringsrika, kalkhaltiga jordar
Egenskaper: Lämplig som solitärträd
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 7-9 m
Bredd: 5-7 m
Härdighet: 1