Beskrivning: Snabb och upprättväxande kägelformig
Färg: Gråblå barr
Jord: Trivs på väldränerade, humusrika något fuktiga jordar
Egenskaper: Lämplig som solitär, i grupper eller häckar
Växtplats: Ljust läge
Höjd: 8-10 m
Bredd: 3-4 m
Härdighet: 1-3