Beskrivning: En lägre, kompaktare, selektion av vitbrokig kornell.
Färg: Silvervita bladkanter, krämvita blommor, röda grenar på vintern.
Jord: Anspråkslös, men får bättre tillväxt i fuktig och näringsrik jord.
Egenskaper: Solitär, gruppvis med andra buskar, som friväxande eller som klippt häck.
Växtplats: Sol-halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 1,5 m. Bredd 2 m.
Härdighet: 1-5
c/c: 60-80 cm.