Beskrivning: För att behålla en stor andel av buskens grenar i ungt stadium bör de skäras ner kraftigt ca vart tredje år.
Färg: Korallröda dekorativa grenar. Vacker röd höstfärg.
Jord: Varma näringsrika jordar.
Egenskaper: Lämplig som buskage.
Växtplats: Sol-skugga.
Höjd/bredd: Höjd 3 m. Bredd 3-4 m.
Härdighet: 1-7
c/c: 70-100 cm.