Beskrivning: Ljusblå (ej ätliga) bär, som sitter kvar länge på hösten.
Färg: Mörkröda grenar och mörkt gröna sirliga blad. Små vita blommor på våren.
Jord: Anspråkslös, men får bättre tillväxt i fuktiga och näringsrik jord.
Egenskaper: Passar som tillväxande häck eller buskage.
Växtplats: Sol-skugga.
Höjd/bredd: Höjd 1,5-2 m. Bredd 1,2-1,5 m.
Härdighet: 1-6