Beskrivning: Buskigt växtsätt med gult bladverk. Orange-gul höstfärg.
Färg: Gulvita blommor i juni.
Jord: Kalkrik jord.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupp.
Växtplats: Sol och skyddat läge.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m.
Härdighet: 1-2 (3)