Beskrivning: Bredväxande buske.
Färg: Mörkröda blad och gulgröna blomsamlingar i juli.
Jord: Kalkrik jord.
Egenskaper: Fryser ofta ner, men skjuter villigt nya skott igen på våren.
Växtplats: Sol.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m. Bredd 2-3 m.
Härdighet: 1-2