Beskrivning: Bågigt överhängande grenar.
Färg: Rikligt med röda frukter. Gulröd höstfärg.
Jord: Anspråkslös jordkrav.
Egenskaper: Passar i friväxande häckar eller i buskage.
Växtplats: Sol-halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m. Bredd 2-3 m.
Härdighet: 1-3
c/c: 70-100 cm.