Beskrivning: Brett, yvigt växande buske.
Färg: Rikligt med röda frukter. Scharlakansröd höstfärg.
Jord: Anspråkslös jordkrav.
Egenskaper: Lämplig som solitär, grupper eller häckar.
Växtplats: Sol-skugga.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m. Bredd 2-3 m.
Härdighet: 1-3
c/c: 60-80 cm friväxande häck. 80-100 cm för buskage.