Beskrivning: Bred buske med hängande växtsätt. Bivärd.
Färg: Vita blommor, gul höstfärg och rikligt med röda bär.
Jord: Anspråkslös jordkrav.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper.
Växtplats: Tål halvskugga, industrimiljö och torka.
Höjd/bredd: Höjd 3-4 m. Bredd 3-5 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 80-100 cm.