Beskrivning: Bred med böjda grenar.
Färg: Mörkröda frukter. Röd höstfärg.
Jord: Anspråkslös jordkrav.
Egenskaper: Lämplig som släntväxt eller i stenpartier.
Växtplats: Sol-halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 0,5-1 m. Bredd 2 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 60-70 cm.