Beskrivning: Städsegrön marktäckare för massplanteringar.
Färg: De orangeröda bären sitter kvar länge.
Jord: Näringsrika, fuktiga jordar.
Egenskaper: Riklig fruktsättning.
Växtplats: Bra marktäckningsförmåga.
Höjd/bredd: Höjd 0,3-0,6 m. Bredd 1,5-2 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 60-80 cm