Beskrivning: En av de vanligaste marktäckande buskarna med långa bågiga grenar.
Färg: Halvt vintergrön.
Jord: Näringsrika, fuktiga jordar.
Egenskaper: Frukterna är röda och lingonstora men förekommer inte alls så rikligt som C.Beauty.
Växtplats: Vill man snabbt täcka en markyta så är detta ett bra alternativ.
Höjd/bredd: Höjd 1 m. Bredd 1,8-2,5 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 80-90 cm.