Beskrivning: Stor buske – litet träd. Kraftiga tornar.
Färg: Vita blommor och röda frukter. Gulorange höstfärg.
Jord: Anspråkslös jordkrav.
Egenskaper: Mycket använd till klippt häck och i buskage.
Växtplats: Tål halvskugga och industrimiljö.
Höjd/bredd: Höjd 4-5 m. Bredd 3-4 m.
Härdighet: 1-7