Beskrivning: Upprättstående gröna grenar. Små blad utan höstfärg.
Färg: Intensivt gula blommor i maj.
Jord: Väldränerad jord.
Egenskaper: Lämplig som solitär, i grupper, i stenpartier, barrträdspartier eller slänter.
Växtplats: Genomsläppliga sandiga jordar i soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 0,4-0,8 m. Oftast dubbelt så bred.
Härdighet: 1-3