Beskrivning: Upprättstående gröna grenar. Små blad utan höstfärg.
Färg: Gula blommor i maj-juni.
Jord: Väldränerade sandiga jordar med kalkinnehåll.
Egenskaper: Tålig marktäckare.
Växtplats: Genomsläppliga sandiga jordar i soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 0,2-0,5 m. Bredd 1 m.
Härdighet: 1-5
c/c: 40-50 cm.