Beskrivning: Överhängande grenar.
Färg: Rödaktiga blommor i maj.
Jord: Genomsläppliga sandiga jordar.
Egenskaper: Solitär, med marktäckande eller med andra buskar, perenner och barrväxter.
Växtplats: Soligt läge.
Höjd/bredd: Höjd 1 m. Bredd 1,5 m.
Härdighet: 1-3