Beskrivning: Överhängande grenar.
Färg: Guldgula blommor i maj.
Jord: Föredrar surare jordar och gillar inte om kalk.
Egenskaper: Lite högre än de andra ginstsorterna med stor blomrikedom.
Växtplats: Genomsläppliga sandiga jordar i soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 1 m. Bredd 1,5 m.
Härdighet: 1-3
c/c: 70-100 cm.