Beskrivning: Kompakt buske.
Färg: Guldgula blommor i maj-juni.
Jord: Genomsläpplig, lätt jord.
Egenskaper: En låg och kompakt ginst som passar bättre i mindre trädgårdar.
Växtplats: Genomsläppliga sandiga jordar i soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 0,5 m. Bredd 1 m.
Härdighet: 1-5
c/c: 60-70 cm.