Beskrivning: Låg bredvuxen buske.
Färg: Blommar med vita små klockor i maj-juni.
Jord: Anspråkslös jordkrav.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper. Tål industrimiljö.
Växtplats: Sol-halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 1 m. Bredd 0,8-1 m.
Härdighet: 1-3
c/c: 50-70 cm.