Beskrivning: Styvt upprättväxande.
Färg: 10 cm långa dekorativa blå frukter.
Jord: Genomsläpplig, näringsrik jord.
Egenskaper: Lämplig som solitär.
Växtplats: Skyddat läge.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m. Bredd 2-4 m.
Härdighet: 1-2