Beskrivning: Kraftigt, upprätt växtsätt
Färg: Stora, dubbla, vita blommor i juni
Jord: Näringsrik och något fuktig, men inte våt jord
Egenskaper: Solitär med marktäckare eller gruppvis med andra buskar och barrväxter
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 2-3 m
Bredd: 2,5-3 m
Härdighet: 1-4
c/c: 70-90 cm