Beskrivning: Giftiga bär
Färg: Karminrosa starkt doftande blommor i april-maj
Jord: Humus- och kalkrika jordar
Egenskaper: Lämplig som solitär och i grupper
Växtplats: Trivs bäst i lätt skuggiga, skyddande lägen
Höjd: 1 m
Bredd: 0,8-1,5 m
Härdighet: 1-7