Svenskt namn: pelarek
Beskrivning: Tät smal krona med rundad kronbas (vanlig pelarek oftast mer kilformig)
Färg: Gulbrun höstfärg
Jord: Gynnas av fuktighetshållande näringsrik jord
Egenskaper: Den bästa pelareken. Att föredra vid alléplanteringar
Växtplats: Sol
Höjd: 15-20 m
Bredd: 3-4 m
Zon: 1-4