Svenskt namn: pelarek
Beskrivning: Smalväxande, pyramidformig ek. Långsamt växande
Färg: Gulbrun höstfärg
Jord: Trivs i kraftiga lerjordar
Egenskaper: Lämplig som solitär eller alléträd
Växtplats: Soligt läge
Höjd: 15-20 m
Zon: 1-4