Beskrivning: Smal upprättväxande buske.
Färg: Blommar i maj-juni med små, klockformade, gulrosa blommor. Vackert röd höstfärg.
Jord: Fuktighetshållande humusrik jord med lågt pH.
Egenskaper: En woodlandväxt som trivs i vandrande skugga under stora träd.
Växtplats: Lätt skugga.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m. Bredd 2-3 m.
Härdighet: 1-3