Beskrivning: Dekorativa frökapslar som sitter kvar länge.
Färg: Riklig vit blomning i maj.
Jord: Näringsrika jordar.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper.
Växtplats: Soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 1-2 m. Bredd 1-2 m.
Härdighet: 1-3