Beskrivning: Mäktig bred krona. Bokollon är föda åt många djur.
Färg: Slät grå bark.
Jord: Lerjord med god fuktighet.
Egenskaper: Lämplig som parkträd, lanskapsväxt och till häckar.
Växtplats: Unga plantor klarar skugga, men blir mer ljuskrävande med åldern.
Höjd/bredd: Höjd 20-25 m. Bredd 20-25 m.
Härdighet: 1-4