Beskrivning: Växer busklikt, kraftiga täta bestånd.
Färg: Vintergröna blad.
Jord: Humusrik, fuktig jord.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper.
Växtplats: Halvskuggiga lägen. Vindskyddade.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m. Bredd 2,5-3 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 70-100 cm.