Beskrivning: Lågvuxen sort.
Färg: Vintergröna blad.
Jord: Mullblandad, fukthållande jord.
Egenskaper: Lika stora blad som ‘Jumbo’.
Växtplats: Vindskyddade halvskuggiga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 1-1,5 m. Bredd 1-1,5 m.
Härdighet: 1-3
c/c: 50-60 cm.