Beskrivning: Långsamväxande, bred kägelformig med genomgående stam
Färg: Glänsande mörkgröna barr med vit undersida
Jord: Humusrik sand- och lerjord
Egenskaper: Lämplig till solitär. Bär vackra blå kottar tidigt
Växtplats: Sol
Höjd: 4-6 m
Bredd: 3-5 m
Härdighet: 1-4