Beskrivning: Snabbväxande med kägelformig krona
Färg: Blågröna-grågröna barr
Jord: Trivs på humusrika, sura till svagt alkaliska lerjordar
Egenskaper: Vackra kottar
Växtplats: Ljust läge
Höjd: 15-20 m
Bredd: 6-8 m
Härdighet: 1-5