Beskrivning: Platt klotformig gran
Färg: Mörkgröna barr
Jord: Fuktiga, genomsläppliga jordar
Egenskaper: Lämplig till solitär, grupper, stenpartier eller på kyrkogårdar
Växtplats: Ljus plats
Höjd: 1 m
Bredd: 2 m
Härdighet: 1-5