Svenskt namn: hägg
Beskrivning: Stor buske. Snabbväxande
Färg: Riklig blomning i stora vita hängande blomklasar
Jord: Näringsrik jord
Egenskaper: Lämplig som solitär, i bryn och som buskage i blandbestånd
Växtplats: Ganska skugg- och vindtålig
Höjd: 8-12 m
Bredd: 3-4 m
Zon: 1-8