Svenskt namn: storblommig hägg
Beskrivning: Bladen är svagt violetta undertill
Färg: Vita blommor som sitter längre än på Prunus padus
Jord: Djup näringsrik mullrik jord
Egenskaper: Lämplig som park- och alléträd. Tål vind och snöbelastning
Växtplats: Anspråkslös
Höjd: 10-12 m
Zon: 1-5