Svenskt namn: virginiahägg
Beskrivning: Liten buske – träd
Färg: Vita blommor i maj-juni. Röda frukter. Blanka mörkgröna blad som är röda vid lövsprickningen
Jord: Anspråkslösa jordkrav, men föredrar friska jordar
Egenskaper: Lämplig som grupplanteringar eller som solitärträd
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 5-7 m
Bredd: 3-5 m
Zon: 1-5