Beskrivning: Svagväxande buske med bred äggformad krona. Ympade, men E-plantorna är fröförökade av svenskt frö
Färg: Vita blommor i lövsprickningen. Vackert kopparröd höstfärg
Jord: Klarar allt från ler- till sandjordar
Egenskaper: Lämplig i solitär eller i grupper i trädgårdar och parker
Växtplats: Gärna soliga lägen
Höjd: 3-5 m
Bredd: 3-5 m
Härdighet: 1-6