Beskrivning: Flerstammig buske
Färg: Vita blommor i april-maj. På hösten blåsvarta ätbara frukter. Vacker höstfärg
Jord: Inga speciella jordkrav
Egenskaper: Lämplig som solitär, buskage, bersåer och friväxande eller klippt häck
Växtplats: Trivs bäst i soliga lägen
Höjd: 4-6 m
Bredd: 4-5 m
Härdighet: 1-5