Beskrivning: Hög, brett konformat växtsätt med kraftiga utåtriktade grenar
Färg: Gröna barr med vit undersida
Jord: Neutrala-sura jordar
Egenskaper: Tar mycket utrymme i anspråk. Idealisk för större buskage eller som solitär
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 9-12 m
Bredd: 5-6 m
Härdighet: 1-4