Beskrivning: Spetsigt kägellikt ganska glest växtsätt
Färg: Grova grönglänsande barr på mörka skott
Jord: Neutrala-sura jordar
Egenskaper: Ett mycket ståtligt träd som borde användas mer, särskilt som stadsträd
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 15-20 m
Bredd: 3-5 m
Härdighet: 1-4