Beskrivning: Upprättväxande öppen buske.
Färg: Gulvita blommor i vippor i juli.
Jord: God jord, ej för fuktig.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller underplantering till större blad.
Växtplats: Sol-halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 1-2 m. Oftare bredare än hög.
Härdighet: 1-3