Beskrivning: Brett, upprätt växtsätt.
Färg: Vita stora blomklasar i juli-sept.
Jord: Planteras i näringsrik jord, något fuktig och ej kalkhaltig.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper.
Växtplats: Sol-lätt skugga.
Höjd/bredd: Höjd 0,8-1,2 m. Bredd 1-1,4 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 50-70 cm.