Beskrivning: Stora blommor från juli tills frosten kommer
Färg: Röda runda blommor
Jord: Planteras i näringsrik jord, något fuktig och ej kalkhaltig
Egenskaper: Växtsättet är frodigt och tättförgrenat
Växtplats: Sol-lätt skugga
Höjd: 0,6-1 m
Härdighet: 1-3