Beskrivning: Upprätt glest växtsätt
Färg: Vita till lila blomställningar under aug
Jord: Humusrik jord
Egenskaper: Stora sammetsklädda blad
Växtplats: Halvskugga
Höjd: 1,5-2 m
Härdighet: 1-2